Tešíme sa na vás!

Stále máte otázky? Zaregistrovať prostredníctvom telefónu alebo e-mailu od svojej kontaktnej osoby.

Váš kontakt:

Ján Šandrej

jan.sandrej@bizerba.com