Školenia zákazníkov

Veľmi praktický transfer know-how: Pritom sa interaktívne sprostredkovávajú základy, ako aj špeciálne znalosti na základe hardvéru a softvéru Bizerba.

Trvalá a efektívna výmena údajov sa stáva čoraz dôležitejšou a zabezpečuje náskok pred konkurenciou. Budeme Vás pri tom podporovať a ponúkneme Vám školenia prispôsobené osobným potrebám.

Rozlišujeme pri tom medzi školeniami pre obsluhujúce osoby a pre údržbárov. Zatiaľ čo sa pri školeniach obsluhujúcich osôb zameriavame na individuálne otázky týkajúce sa použitia prístrojov a zariadení, pri školeniach údržbárov sa zameriavame na údržbu a starostlivosť.

Slovensko

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka

Opatovská cesta 10,

040 01 Košice


Telefón +421 55 7894103

Fax +421 55 6785713

E-mail servis@bizerba.sk

 

Medzinárodný servisný kontakt