Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Aby ste mohli štartovať z „Pole Position“, sme pre Vás ochotne k dispozícii s našim know-how pri odbornej inštalácii.

Umiestnenie, nastavenie a kontrola funkcie – všetko z jednej ruky. Pre rozbeh výroby v krátkom čase z nuly na sto percent Vám naši technici na mieste pomôžu pri umiestňovaní a nastavovaní, vykonajú základnú kontrolu a ukážu Vám všetky funkcie a možnosti, ktoré obsahujú hardvérové a softvérové riešenia Bizerba.

Na základe kontrolných zoznamov k inštalácii, ktoré sú špecifické podľa typu výrobku, sa vykonajú a zaprotokolujú všetky dohodnuté práce. Pri projektových prístrojoch alebo pri integrácii do existujúcich zariadení sa rozsah inštalácie stanovuje individuálne.

Slovensko

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka

Opatovská cesta 10,

040 01 Košice


Telefón +421 55 7894103

Fax +421 55 6785713

E-mail servis@bizerba.sk

 

Medzinárodný servisný kontakt