Inštalácia

Servis Bizerba reprezentuje zvýšenie kompetencií a funkčnosť výrobku. Aby vôbec nedochádzalo k ťažkostiam v začiatkoch, vykonajú naši odborníci inštaláciu Vašich prístrojov a zariadení.

Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Aby ste boli už od začiatku na správnej strane, nenecháme Vás pri inštalácii osamote. Naši odborníci Vám radi pomôžu. viac

Posúdenia zhody

Ako certifikovaný výrobca nechávame stanoviť úradne najvyššiu presnosť váhy pri kúpe. viac

Integrácia procesov

Integrácia namiesto izolácie, pre trvalý úspech projektu. viac

Prvé zaučenie

Osobné zaučenie do Vášho nového stroja zaručuje bezproblémový štart. viac

Školenia zákazníkov

Sprostredkujeme Vám znalosti týkajúce sa používania našich komplexných výrobkov a pomôžeme Vám, efektívne využívať zariadenie. viac

Inštalácia Bizerba

Slovensko

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka

Opatovská cesta 10,

040 01 Košice


Telefón +421 55 7894103

Fax +421 55 6785713

E-mail servis@bizerba.sk

 

Medzinárodný servisný kontakt