Integrácia procesov

Naša integrácia procesov má za cieľ zabezpečiť nielen kvalitu produktu, ale aj požadované výrobné množstvo v celom technickom reťazci krokov výroby. Pri tom sa musia optimalizovať použité investičné a prevádzkové prostriedky, zabraňovať odpadom a emisiám alebo ich minimalizovať. Integrácia procesov stavia na poradenstve ohľadom procesov a zabezpečuje tak pokiaľ možno harmonické a efektívne uvedenie nových strojov do prevádzky v existujúcom súbore procesov a zariadení.

Slovensko

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka

Opatovská cesta 10,

040 01 Košice


Telefón +421 55 7894103

Fax +421 55 6785713

E-mail servis@bizerba.sk

 

Medzinárodný servisný kontakt