Posúdenia zhody

Postup posúdenia zhody sa vykonáva nami ako certifikovaným výrobcom. Prostredníctvom nášho vyhlásenia o zhode je už pri kúpe úradne stanovená najvyššia presnosť váhy. Aj pri dodatočnom ciachovaní v stanovených časových intervaloch majú naši servisní technici prehľad o nariadeniach špecifických pre krajinu a môžu Vás podporiť príslušnou službou.

Inštalácia Bizerba - posúdenia zhody

Slovensko

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka

Opatovská cesta 10,

040 01 Košice


Telefón +421 55 7894103

Fax +421 55 6785713

E-mail servis@bizerba.sk

 

Medzinárodný servisný kontakt