Prvé zaučenie

Zaučíme Vás do obsluhy našich strojov a ukážeme Vám špecifické riziká, ako aj bezpečnostné funkcie. Zaučenie špecifické pre stroj by malo budúcej obsluhe natrvalo sprostredkovať predovšetkým pokyny a výstražné upozornenia – toto zaručujeme.

Slovensko

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka

Opatovská cesta 10,

040 01 Košice


Telefón +421 55 7894103

Fax +421 55 6785713

E-mail servis@bizerba.sk

 

Medzinárodný servisný kontakt