Prvé zaučenie

Zaučíme Vás do obsluhy našich strojov a ukážeme Vám špecifické riziká, ako aj bezpečnostné funkcie. Zaučenie špecifické pre stroj by malo budúcej obsluhe natrvalo sprostredkovať predovšetkým pokyny a výstražné upozornenia – toto zaručujeme.

Slovensko

Bizerba Váhy a systémy, s.r.o.

so sídlom Praha, organizačná zložka Košice, Opatovská cesta 10,

040 01 Košice


Telefón +421 55 7894103

Fax +421 55 6785713

E-mail servis@bizerba.sk

 

Medzinárodný servisný kontakt