Služby týkajúce sa EMK

Kontroly (rušenie a vyžarovanie) podľa

 

  • Európskych harmonizovaných noriem EN (kontroly zhody pre označenie CE)
  • Ostatné národné a medzinárodné normy a predpisy, napr. IEC, CISPR, NAMUR, OIML
  • Požiadavky podľa špecifikácií zákazníka

Kontroly zhody vykonávame predovšetkým na nasledujúcich skupinách výrobkov

 

  • Meracie, riadiace a regulačné zariadenia na priemyselné a vedecké použitie
  • Prístroje výpočtovej techniky a iné informačno-technické zariadenia
  • Elektrické domáce spotrebiče, ručné elektrické náradie a podobné elektrické prístroje

 

Naša akreditácia sa vzťahuje na nasledujúce normy:

Odolnosť proti rušeniu

DIN EN 61000-6-1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Časť 6-1: Všeobecné normy; Odolnosť – prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu
DIN EN 61000-6-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Časť 6-2: Všeobecné normy; Odolnosť - priemyselné prostredia
DIN EN 55014-2 Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky
na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje
DIN EN 55024 Zariadenia informačnej techniky.
Charakteristiky odolnosti. Medze a metódy merania
DIN EN 61326 Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu

Rušenie

DIN EN 61000-6-3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Časť 6-3: Všeobecné normy. Emisie - prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu
DIN EN 61000-6-4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Všeobecné normy. Emisie
Časť 2: Priemyselné prostredia
DIN EN 55011 Priemyselné, vedecké a zdravotnícke zariadenia.
Charakteristiky vysokofrekvenčného rušenia. Medze a metódy merania
DIN EN 55014-1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie
a podobné prístroje
DIN EN 55022 Zariadenia informačnej techniky.
Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania
DIN EN 61000-3-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu
(zariadenia so vstupným fázovým prúdom <= 16 A)
DIN EN 61000-3-3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien, kolísanie
napätia a blikania vo verejných rozvodných
sieťach nízkeho napätia pre zariadenia
s menovitým fázovým prúdom <= 16 A nepodliehajúce podmienečnému pripojeniu