Dôvera zaistená na celej čiare

Kontrolné laboratórium Bizerba je od roku 1991 zriadené ako nezávislé skúšobné laboratórium v rámci skupiny podnikov Bizerba. Akreditované podľa normy DIN EN ISO/IEC 17025 prostredníctvom Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) vykonáva kontrolné laboratórium kontroly týkajúce sa národných, ako aj medzinárodných noriem a smerníc.

Skúšobné laboratóriá

Jeho kompetencia sa rozprestiera na kontroly pre oblasti elektrickej bezpečnosti podľa smernice o nízkom napätí 2014/35/EÚ, bezpečnosti strojov podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES, ako aj kompatibility EMK podľa smernice o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ. Toto mu umožňuje nielen normatívne vykonávanie kontrol, ale aj vytváranie uznávaných kontrolných správ a výpovedí o zhode na dodržiavanie zhody CE a bezpečnosti prístrojov.

 

Celé vybavenie sa využíva na overovacie kontroly a merania sprevádzajúce vývoj vlastných výrobkov. Okrem toho je kontrolné laboratórium už dlhšiu dobu etablované ako samostatný poskytovateľ služieb týkajúcich sa kontrol pre výrobky iných podnikov.