Služby Požiadavky na elektrickú bezpečnosť

Kontroly zhody podľa smernice o strojových zariadeniach a smernice o nízkom napätí EÚ (pre označenie CE), ako aj podľa nemeckého zákona o bezpečnosti prístrojov vykonávame na nasledujúcich skupinách výrobkov

  • Elektrické meracie, riadiace, regulačné a laboratórne prístroje
  • Zariadenia informačnej techniky/kancelárske stroje
  • Elektronické prístroje napájané zo siete a ich príslušenstvo na domáce použitie
  • Stroje a príslušné riadiace jednotky

 

Pre stupne ochrany krytom disponujeme relevantnými kontrolnými zariadeniami a môžeme vykonávať kontroly podľa normy DIN EN 60529 (neakreditovaná kontrola).

 

Naša akreditácia sa vzťahuje na nasledujúce normy

Smernica o strojových zariadeniach

DIN EN 60204-1 Bezpečnosť strojov: Elektrické zariadenia
strojov, Časť 1: Všeobecné požiadavky

Smernica o nízkom napätí

DIN EN 60950-1 Zariadenia informačnej techniky - Bezpečnosť
DIN EN 61010-1 Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia
na meranie, riadenie a laboratórne použitie
Časť 1: Všeobecné požiadavky
DIN EN 60335-1 Elektrické spotrebiče pre domácnosť
a na podobné účely. Bezpečnosť
Časť 1: Všeobecné požiadavky
DIN EN 60335-2-64 Elektrické spotrebiče pre domácnosť
a na podobné účely. Bezpečnosť
Časť 2: Osobitné požiadavky na spotrebiče pre elektrické
kuchynské stroje na priemyselné použitie

Stupne ochrany krytom IP kódy

DIN EN 60529 Pre stupne ochrany krytom disponujeme relevantnými kontrolnými zariadeniami a môžeme vykonávať kontroly podľa normy DIN EN 60529 (neakreditovaná kontrola).

IP 1X až 6X (pevné cudzie telesá, prach)
IP X1 až X9 (voda)

Client Test Data Program

Kontrolné laboratórium Bizerba je od roku 1997 uznané US úradom v rámci „Client Test Data Program“.

 

Zákaznícky servis pre severoamerické povolenia

  • Všeobecné informácie o severoamerických aprobáciách.
  • Kontroly podľa severoamerických predpisov UL 60950
  • Individuálne poradenstvo zákazníkom

Kategórie

  • Electric Scales (TUTT)
  • Office Appliances and Business Equipment (QAOT)
  • Information Technology Equipment (NWGQ)