Pohotovosť

Každý dlhodobý výpadok prístrojov môže mať pre podniky existenčný význam. Radi vám poskytneme pomoc aj prostredníctvom našej celoplošnej siete expertov.

Remote Support (služba podpory na diaľku)

Naša rýchla a individuálna pomoc prostredníctvom diagnostiky a údržby na diaľku je vhodná obzvlášť na lokalizáciu chýb a na odstránenie menej komplexných porúch – a to v priebehu niekoľkých minút. viac

Servis na mieste

Naši kvalifikovaní servisní experti prídu k vám a pomôžu vám na mieste. viac

Náhradné diely

Staráme sa o to, aby boli originálne náhradné diely pre všetky produkty Bizerba vždy k dispozícii – a to nielen na krátky čas, ale počas mnohých rokov. viac

Servis tretích strán

Všetko z jednej ruky, aj pri používaní produktov nielen od Bizerby. Vždy profitujete z nášho odborného know-how a obvyklej kvality servisných služieb. viac

Pohotovosť Bizerba

Slovensko

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka

Opatovská cesta 10,

040 01 Košice


Telefón +421 55 7894103

Fax +421 55 6785713

E-mail servis@bizerba.sk

 

Medzinárodný servisný kontakt