Remote Support (služba podpory na diaľku)

Analýzu porúch a odstraňovanie problémov je možné pri produktoch Bizerba vykonať často na diaľku, bez toho, aby ste potrebovali technika v svojom okolí. Naši skúsení produktoví experti poznajú technológiu Bizerba od základov. Prostredníctvom diagnostiky na diaľku vám môžu až do najmenšieho detailu vysvetliť, ako najlepšie odstránite váš problém alebo sa priamo pripoja na váš prístroj, aby odstránili poruchy. Okrem toho využívame najnovšie informačné technológie aj na ďalšie servisné výkony.

Telefonický support až 24 hodín 7 dní v týždni

Znížiť výpadky pri odstraňovaní problémov – to je najvyšší cieľ našej služby telefonickej podpory, až 24 hodín denne. Zabezpečte si svoje predĺžené doby podpory prostredníctvom servisnej zmluvy.

E-servis

Využite naše softvérové aktualizácie na priebežné vylepšenia systému, proaktívne monitorovanie funkcií svojho hardvéru a softvéru, ako aj na zabezpečenie dát.

Slovensko

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka

Opatovská cesta 10,

040 01 Košice


Telefón +421 55 7894103

Fax +421 55 6785713

E-mail servis@bizerba.sk

 

Medzinárodný servisný kontakt