Poradenstvo ohľadom inštalácie

Ako zákazník chcete byť už pred kúpou a uvedením Vášho nového stroja alebo zariadenia do prevádzky informovaný o tom, čo Vás čaká. Tu Vám pomôžu naši experti: Od analýzy potrieb cez prerokovanie potrebných konštrukčných opatrení až po testy výkonu zaručujeme prostredníctvom individuálneho poradenstva perfektný základ pre správne investičné rozhodnutie našich zákazníkov. Takto budete už pred kúpou profitovať z rozsiahlej transparentnosti, ktorá zahŕňa dokonca manažment opotrebovateľných dielov a periférne zariadenia.

Poradenstvo Bizerba - Poradenstvo ohľadom inštalácie

Slovensko

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka

Opatovská cesta 10,

040 01 Košice


Telefón +421 55 7894103

Fax +421 55 6785713

E-mail servis@bizerba.sk

 

Medzinárodný servisný kontakt