Poradenstvo ohľadom procesov

Poradenský tím Bizerba pozostáva z veľkého počtu skúsených expertov všetkých relevantných odborností. U nás si môžete byť istý, že sa komplexné úlohy budú kontrolovať a realizovať v určených termínoch. Analyzujeme všetky procesy, definujeme jasné ciele, naplánujeme a budeme sledovať Vaše projekty a efektívne nasadíme zdroje. Pri všetkých relevantných krokoch samozrejme vždy zahrnieme používateľa. Oslovte nás.

Poradenstvo Bizerba - poradenstvo ohľadom procesov

Slovensko

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka

Opatovská cesta 10,

040 01 Košice


Telefón +421 55 7894103

Fax +421 55 6785713

E-mail servis@bizerba.sk

 

Medzinárodný servisný kontakt