Zmluvy o servise

Náš viacstupňový systém s definovanými službami sa stará o to, aby rozsah Vašej servisnej zmluvy presne zodpovedal vašim požiadavkám. Paleta zmlúv siaha od zmlúv na zabezpečenie kontinuálnej prevádzky prostredníctvom diaľkovej diagnostiky až po manažment kalibrácie. Každá jednotlivá zmluva sa síce dojednáva individuálne a špecificky podľa požiadaviek zákazníka, spočíva však na osvedčených súčastiach služieb.

Ak by ste mali ďalšie otázky alebo si želáte individuálnu ponuku, potom sa, prosím, obráťte na Vášho miestneho kontaktného partnera v servise. Tohto nájdete na našej stránke kontaktov.

Poradenstvo Bizerba - zmluvy o servise

Slovensko

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka

Opatovská cesta 10,

040 01 Košice


Telefón +421 55 7894103

Fax +421 55 6785713

E-mail servis@bizerba.sk

 

Medzinárodný servisný kontakt