Školenia o údržbe

Vašich expertov na údržbu poučíme o tom, ako udržiavať a ošetrovať prístroje a zariadenia Bizerba podľa našich dlhoročných skúseností.

 

Cieľová skupina: obsluha zariadení, personál údržby

 

Obsahy: Oboznámite sa s konštrukciou svojho produktu značky Bizerba a dozviete sa, ako sa majú jednotlivé konštrukčné celky udržiavať a ako sa majú vykonávať opravy na prístroji.

 

Predpoklady: skúsenosti s prístrojom.

Slovensko

Bizerba Váhy a systémy, s.r.o.

so sídlom Praha, organizačná zložka Košice, Opatovská cesta 10,

040 01 Košice


Telefón +421 55 7894103

Fax +421 55 6785713

E-mail servis@bizerba.sk

 

Medzinárodný servisný kontakt