Kalibrácia

Nezáleží na tom, či váhu používate ako jediný používateľ alebo vo veľkom podniku s celosvetovými pobočkami – z nášho manažmentu kalibrácie profitujú všetci, ktorí sa s vlastnými zdrojmi sústreďujú na svoj kľúčový obchod. Naši experti poznajú komplexné požiadavky v príslušnej krajine, ktoré musíte spĺňať v rámci vášho riadenia kvality. Poradíme vám pri rozhodovaní o tom, ktorá metóda je pre vás najvhodnejšia a stojíme pri vás ako partner s rozsiahlym spektrom výkonov nášho manažmentu kalibrácie. Nezávisle od výrobcu vašich prístrojov.

Podľa ISO

Efektívne riadenie kvality: kalibrácia podľa ISO 9000:2008. viac

Slovensko

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka

Opatovská cesta 10,

040 01 Košice


Telefón +421 55 7894103

Fax +421 55 6785713

E-mail servis@bizerba.sk

 

Medzinárodný servisný kontakt