Podľa ISO

Keď sa váhy používajú vo výrobe alebo výskume ako skúšobné prostriedky, musia vykazovať najvyššiu presnosť. Platí to rovnako pre analytické a presné váhy, ako aj pre váhy na vysoké zaťaženia. Preto je nevyhnutná pravidelná kalibrácia. Pri tejto kalibrácii sa kontroluje, či váha dodržiava stanovené hodnoty. Keď váha úspešne absolvuje tieto testy, podnik získa kontrolný doklad podľa ISO 9000:2008, ktorý dokumentuje merania.

Slovensko

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka

Opatovská cesta 10,

040 01 Košice


Telefón +421 55 7894103

Fax +421 55 6785713

E-mail servis@bizerba.sk

 

Medzinárodný servisný kontakt