Koncepcie údržby

S našimi rôznymi koncepciami údržby získajú vaše prístroje a systémy pravidelne dôkladnú kontrolu, ktorá pomáha predchádzať nákladným, časovo náročným opravám, a tým zabraňuje následným prerušeniam prevádzkového procesu. viac

Slovensko

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka

Opatovská cesta 10,

040 01 Košice


Telefón +421 55 7894103

Fax +421 55 6785713

E-mail servis@bizerba.sk

 

Medzinárodný servisný kontakt