Koncepcie údržby

S našimi rôznymi koncepciami údržby získajú vaše prístroje a systémy pravidelne dôkladnú kontrolu, ktorá pomáha predchádzať nákladným, časovo náročným opravám, a tým zabraňuje následným prerušeniam prevádzkového procesu. viac

Slovensko

Bizerba Váhy a systémy, s.r.o.

so sídlom Praha, organizačná zložka Košice, Opatovská cesta 10,

040 01 Košice


Telefón +421 55 7894103

Fax +421 55 6785713

E-mail servis@bizerba.sk

 

Medzinárodný servisný kontakt