Manažment ciachovania

Postup posúdenia zhody vykonávame my ako certifikovaný výrobca. Prostredníctvom vyhlásenia o zhode je už pri kúpe novej váhy úradne stanovená najvyššia presnosť váhy. Na turnusové dodatočné ciachovanie váhy sa v každej krajine vzťahujú špecifické pravidlá.

Bizerba servis má kompletný prehľad o vašich cykloch ciachovania a ponúka celosvetovo zodpovedajúce služby. Spýtajte sa na to svojho servisného technika zo spol. Bizerba.

Pripraví váhu na ciachovanie a bude sprevádzať úradníka vykonávajúceho ciachovanie na mieste. Aby sa váš hospodársky úspech nezamotal v byrokratickej džungli.

Radi prevezmeme aj monitorovanie ciachovania a správu celého vášho portfólia váh vrátane váh od tretích výrobcov.

Slovensko

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka

Opatovská cesta 10,

040 01 Košice


Telefón +421 55 7894103

Fax +421 55 6785713

E-mail servis@bizerba.sk

 

Medzinárodný servisný kontakt