Produkty na čistenie a ošetrovanie

Vo svojom podniku používate výkonné a súčasne citlivé prístroje a zariadenia, ktoré sa každý deň enormne namáhajú. Opakovane vznikajú stopy po používaní a znečistenia. Aby všetko výborne fungovalo, musí zodpovedať nielen technický výkon, ale treba používať aj správne ošetrovanie. Naše vysokoúčinné produkty sú vyvinuté na šetrné čistenie prístrojov a zariadení používaných vo vašom podniku. Pritom zohľadňujeme aj vaše individuálne požiadavky – napríklad vzťahujúce sa na bezpečnosť potravín, a to prostredníctvom príslušne certifikovaných produktov. Používajte naše prostriedky na ošetrovanie a čistenie, ktoré sú určené na profesionálne použitie.

Slovensko

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka

Opatovská cesta 10,

040 01 Košice


Telefón +421 55 7894103

Fax +421 55 6785713

E-mail servis@bizerba.sk

 

Medzinárodný servisný kontakt