Údržba

Mnohým technickým problémom sa dá predísť pravidelnou kontrolou vášho prístroja. Jeho životnosť a funkčnosť sa predlžuje, keď je dôkladnejšie ošetrovaný.

Koncepcie údržby

Individuálne koncepcie, ktoré sa zakladajú na bohatých dlhoročných skúsenostiach, zabezpečujú vyššiu disponibilitu. viac

Opotrebiteľné súčiastky, príslušenstvo, produkty na čistenie a ošetrovanie

Investície je potrebné chrániť. Pri plnení tejto úlohy vám pomôže naše premyslené portfólio opotrebiteľných súčiastok, príslušenstva, produktov na čistenie a ošetrovanie. viac

Starostlivosť o softvér

Starostlivosť o softvér zahŕňa prispôsobenie, aktualizáciu a optimalizáciu našich softvérových produktov na zmenené požiadavky a podmienky okolia.

Kalibrácia

Čím je vyššia presnosť merania, o to lepšie prebieha výroba a o to väčšia je dôvera vašich zákazníkov vo vaše produkty. Bizerba preberie za vás aj správu termínov kalibrácie. viac

Manažment ciachovania

Od kontroly termínu ciachovania až po sprievodcu ciachovaním – máme prehľad nielen o celosvetovo platných predpisoch týkajúcich sa ciachovania, ale môžeme vám poskytnúť aj poradenstvo ohľadom požiadaviek a vykonať príslušné služby. viac

Ciachovanie

Od kontroly termínu ciachovania až po dodatočné ciachovanie – máme prehľad nielen o celosvetovo platných predpisoch týkajúcich sa ciachovania, ale môžeme vám poskytnúť aj poradenstvo ohľadom požiadaviek a vykonať príslušné služby.

Servis brúsenia

Bizerba je váš kompetentný obchodný partner v oblasti brúsnej techniky a servisu brúsenia. Oslovte nás.

Školenia o údržbe

Údržba je podstatným faktorom tvorby hodnôt. Pomáha šetriť náklady, čím významne prispieva k úspechu podnikania. Pomôžeme vám s realizáciu aj vo vašom podniku. viac

Bizerba údržba

Slovensko

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka

Opatovská cesta 10,

040 01 Košice


Telefón +421 55 7894103

Fax +421 55 6785713

E-mail servis@bizerba.sk

 

Medzinárodný servisný kontakt