Integrácia bezpečnosti potravín: Inšpekčné systémy spoločnosti Bizerba

Bezpečnosť produktov patrí v potravinárskom priemysle k najcitlivejším témam. Len v Európe dochádza ročne k približne 3 000 zvolávacím akciám z dôvodu znečistenia alebo nesprávneho označenia produktov.

Pre dotknutých výrobcov potravín sú takéto situácie značne náročné z hľadiska času a nákladov – nielen z hľadiska vzniknutej logistickej náročnosti: Okrem toho si musia znovu získať dôveru spotrebiteľov a napraviť pošramotený obraz značky, ktorú tak prácne vybudovali. Inšpekčné systémy pomáhajú výrobcom potravín v tom, aby jednoduchým spôsobom zabránili nedostatkom kvality. Preto kontrolu bezpečnosti potravín je možné automatizovane začleniť do dodávateľských reťazcov. Digitálne, zosieťované riešenia umožňujú spoľahlivé zabezpečenie kvality a súčasne aj dokonalé spätné vysledovanie kontaminovaných potravín. Cieľom sú bezpečné, hygienicky zabalené produkty, označené zreteľne a jasne umiestnenými etiketami, ktoré sú dobre čitateľné a uvádzajú správne informácie. Výrobcovia môžu kontrolovať produkty podľa individuálne definovaných predpisov a/alebo na základe oficiálne záväzných kritérií. Zákonné normy, ako aj vnútroštátne a medzinárodné štandardy – ako napríklad HACCP, IFS a BRC – je možné splniť bez námahy a spoľahlivo.

Znečistenie potravín kovmi, plastmi, sklom, keramikou alebo organickými cudzími časticami? Netesné zvarové spoje, nesprávne umiestnené etikety, chybné údaje na etiketách? Pre rôzne kontroly sú k dispozícii vhodné inšpekčné technológie.

Detektor kovov zisťuje pomocou elektromagnetických polí prítomnosť cudzích telies a častíc v produkte. Čistá technika detekcie kovov má zmysel len vtedy, keď je na výrobnej linke možné vylúčiť znečistenia inými materiálmi.

Prejsť na detektory kovov

Röntgenový inšpekčný systém zisťuje pomocou elektromagnetických vĺn prítomnosť cudzích telies a častíc v produkte. Náročnosť zistenia kontaminácie v rozhodujúcej miere závisí od rozdielu hustoty cudzích telies a produktu. Ak sa vo výrobnej prevádzke okrem cudzích kovových telies môžu potenciálne vyskytnúť aj znečistenia plastmi, kameňmi, sklom alebo keramikou, potom je röntgenová inšpekcia vhodná technológia.

 

Prejsť na röntgenové inšpekčné systémy

Podľa potreby kontrolujú inšpekčné kamery produkty so zreteľom na definované znaky kvality, znečistenie zvarových spojov a chýbajúce etikety na obaloch. Pomocou naučiteľného softvéru sa vyhodnocujú zábery kamier. Riešenie pre kontrolu etikiet a vonkajšie viditeľné nedostatky.

 

Prejsť na vizuálne inšpekčné systémy