S multifunkčnými inšpekčnými systémami k väčšej bezpečnosti potravín

V oblasti bezpečnosti potravín vedie Nemecko. Už dlhé roky dosahujú výrobcovia spoľahlivé zabezpečenie kvality podľa medzinárodných štandardov.

Kontrola potravín na prídavné látky

Ak experti hovoria o tom, že až desať percent obalov čerstvých potravín nevyhovuje všetkým požiadavkám kvality, myslia tým spravidla kozmetické a funkčné chyby. Sú to napríklad prehnutá etiketa, zvlnená obalová fólia alebo chybný odtrhávací roh.

Nepríjemná situácia pre obchodníka: Obsah je rovnako čerstvý ako pri bezchybne zabalených výrobkoch, napriek tomu zostávajú balenia ležať v chladiacich boxoch. Typický prípad, v ktorom využívajú svoje výhody moderné kontrolné systémy podporované röntgenom a kamerou.

 

Etikety podrobené skúške: Bizerba Vision System podporovaný kamerou

Bizerba má dlhoročné skúsenosti s inšpekčnými systémami a okrem klasických detektorov kovov ponúka aj röntgenové skenery a kamerové systémy. Bizerba-Vision-System (BVS) je kontrolný systém podporovaný kamerou pre výrobcov potravín, ktorý umožňuje

  • vykonávať automatické kontroly zvarových spojov,
  • rozoznať netesniace miesta na obale a znečistenia,
  • preskúmať správnosť umiestnenia etikety, čiarového kódu a dátumu minimálnej trvanlivosti
  • a prostredníctvom automatického rozpoznania textu skontrolovať, či sú na všetkých etiketách správne informačné texty.

Predovšetkým rozpoznanie chybných informačných textov má pre výrobcov podstatný význam. Mnoho výrobkov sa od seba odlišuje iba nepatrnými znakmi, ako napríklad druh marinády. Ak dôjde pri výrobe k zámene, môže to mať vážne následky napríklad pre alergikov. BVS okamžite spozná nesprávne označené výrobky a vyradí ich z výrobného procesu pomocou tlačnej výhybky poháňanej stlačeným vzduchom.

 

Röntgenový skener pre úplný prehľad: spoľahlivo rozpozná čiastočky skla, PVC a kamienkov

Detektory kovov sú klasickou a nenahraditeľnou súčasťou zabezpečenia kvality. Každý deň je znovu potrebné zabrániť katastofálnym následkom: zraneniu konečného spotrebiteľa cudzími telesami v potravinách. Efektivita bežných detektorov však rýchlo dosiahne svoje hranice - ak je napríklad potrebné nájsť kovové čiastočky v hliníkových dózach alebo tiež cudzie telesá z nekovových materiálov. Röntgenový skener XRE od spoločnosti Bizerba umožní výrobcom detegovať vo výrobkoch aj PVC, drevo a sklo.

 

Princíp systému je relatívne jednoduchý: Pod dopravný pás sa namontuje röntgenka. Lúče narážajú do výrobku a jednotlivé zložky ich rôzne silno absorbujú. Nad dopravným pásom sa nachádza detekčná jednotka s vysokým rozlíšením, ktorá premieňa prepúšťané žiarenie na elektrický signál. S pomocou vizualizačného softvéru z toho napokon vznikne digitálny röntgenový obraz. Dovolené kovové objekty - ako napríklad hliníkové spony na koncoch salámy - sa pritom dajú skryť.

 

S röntgenovým skenerom XRE je teda tiež možné, na rozdiel od bežných detektorov kovov, rozoznať častice skla, keramiky a kameňa. Okrem toho sa dajú identifikovať všetky časti, ktoré absorbujú röntgenové žiarenie inak ako okolitý výrobok z dôvodu svojej hustoty, chemického zloženia alebo mechanických rozmerov.

 

Prístroj dosahuje výkon až 600 balení za minútu, detekuje pritom trhliny a vzduchové bubliny a dokonca vykonáva aj kontrolu úplnosti. Takto je možné rýchlo rozpoznať, či sú napríklad všetky kelímky jogurtu v kartóne.

Hygienické smernice: BRC, IFS, EHEDG a HACCP

Hygiená hrá rozhodujúcu úlohu

Bizerba sa necháva viesť pri koncipovaní nových zariadení smernicami pre hygienický dizajn. Tým sú výrobcovia potravín pripravení na všetky medzinárodné certifikácie, ktoré sú čoraz viac nevyhnutné pre trvalé zaradenie do obchodu - ako napríklad International Food Standard (IFS) alebo smernice British Retail Consortium (BRC).

Okrem toho sa riadime hlavnými myšlienkami organizácie »European Hygienic Engineering and Design Group« (EHEDG), združenia odborníkov zo strojárskeho a potravinárskeho priemyslu, výskumných ústavov a zdravotných úradov so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom. Nezávislé konzorcium vypracováva zásady pre vytváranie prístrojov a súčiastok pre potravinársku výrobu tak, aby vyhovovali hygienickým nárokom.

Zariadenia spoločnosti Bizerba zároveň zodpovedajú smerniciam systému „Hazard-Analysis-and-Critical-Control-Points“ (HACCP), ktorý taktiež garantuje bezpečnosť spotrebiteľov a potravín. Balík hygienických predpisov EÚ z roku 2006 nariaďuje, že sa v únii smú predávať iba potraviny, ktoré spĺňajú tieto smernice HACCP. Od výrobných podnikov sa vyžaduje analýza všetkých rizík pre bezpečnosť potravín a nepretržité sledovanie kritických kontrolných bodov. Optické inšpekčné systémy pomáhajú pri vytvorení presných záznamov, ktoré podporujú overovanie.