Trvalé riešenia v súlade s ekonómiou, ekológiou a spoločnosťou

Spoločnosť Bizerba sa angažuje v iniciatíve „Blue Competence“ nemeckého zväzu strojárstva VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V.) a podstatne investuje do výskumu, aby sa výrobky a riešenia vytvárali v zmysle trvalej udržateľnosti.

Iniciatíva na spojenie know-how, ktorá ma za cieľ používať prírodné zdroje trvalo udržateľne a chrániť životné prostredie.

Zodpovednosť za budúcnosť

Blue Competence je iniciatíva za trvalú udržateľnosť, ktorá bola oživená zväzom VDMA. Odborné zväzy, ako aj organizácie v odvetví sa navzájom spájajú, aby sa zdroje a know-how stali témou ochrany životného prostredia. Približne 400 podnikov, ktoré vo svojom strategickom smerovaní potvrdili ekológiu, ekologickú uvedomelosť, energetickú efektívnosť a trvalú udržateľnosť, tvorí členov iniciatívy - medzi nimi aj Bizerba.

 

Bizerba ako rodinný podnik s viac ako 150 ročnou históriou prijíma zodpovednosť za nasmerovanie cesty k trvalo urdžateľnej budúcnosti. Témy, ako celosvetovo stúpajúca spotreba energie, dopady zmeny podnebia, plytvanie potravinami a nepotrebné hory odpadu, sa týkajú nás všetkých. Našim zapojením sa do iniciatívy Blue Competence zväzu VDMA ideme príkladom a celkom vedome investujeme čas, peniaze a energiu do výskumu, aby sa napríklad optimalizovala energetická efektívnosť našich výrobkov.

Šetrné nárezové stroje s inteligentným riadením motora

Spoločnosť Bizerba našla v rámci dlhoročnej výskumnej práce možnosť na výrazné zníženie spotreby energie nárezových strojov. Prostredníctvom inteligentného riadenia motora poskytuje elektronika motora presne výkon, ktorý sa vyžaduje na rezanie príslušného produktu.

 

Keď zamestnanec vloží produkt, ktorý sa krája ľahko, potom stroj zaregistruje odpor a zadá motoru noža príslušne nižší výkon. Až pri ťažko krájateľných produktoch vyvinie motor svoj plný krútiaci moment a maximálny výkon. Vďaka tomuto výkonu motora, ktorý je orientovaný podľa potreby, potrebujú stroje podľa profilu zaťaženia až o 45 percent menej prúdu v porovnaní s bežnými strojmi. V pohotovostnej prevádzke sa nespotrebováva dokonca žiaden prúd.

Výrazná redukcia odpadov: Etikety bez nosného pásu

Aj v oblasti etikiet ide spoločnosť Bizerba cestou efektívnosti: Klasické produkty potrebujú nosný pás zo silikónu, ktorý etiketovač sťahuje pred označovaním. Pri tom vznikajú veľké hory odpadu. Príklad ukazuje: Ak výrobca vymení za rok na jednej tlačiarni kotúč priemerne 2000-krát, potom to má za následok jednu tonu odpadu. Spoločnosť Bizerba ponúka etikety bez nosného papiera, ktoré sú opatrené zušľachtením povrchu, aby tak na sebe priľnuli na sebe po vrstvách. Nosný pás je vďaka tomu nadbytočný. Táto technika chráni zdroje a v budúcnosti sa stane dôležitou súčasťou trvalo udržateľných obalov.