Flexibilný a modulárny: Systém pokladní a váh Bizerba »K-Class Flex«

Stále častejšie si pobočky vyžadujú riešenia, pomocou ktorých pracovníci pri pulte vážia a oddelene od seba môžu umiestniť komponenty ako tlačiareň a zásuvku pokladnice - presne tam, kde to miesto dovoľuje.

Integrácia do pultu K-Class Flex, modulárna konštrukcia, individuálne prispôsobenie

Aj reštauračné prevádzky uprednostňujú riešenia, ktoré čašníkom umožňujú poslať objednávky do kuchyne bezdrôtovým prenosom cez handheld. Okrem toho si najčastejšie prajú, aby mohli pripojiť aj hardvér a softvér od ďalších výrobcov.

Variovanie softvéru a hardvéru sa ukazuje ako jasný trend, flexibilné systémy ponúkajú spoločnostiam, ktoré ich používajú, dlhodobú investičnú ochranu. Zostávajú nezávislé a aktívne - bez ohľadu na to, ako sa menia požiadavky v odvetví.

 

Technika sa stráca v pozadí

Riešenie K-Class Flex od spoločnosti Bizerba je modulárne skonštruované: Centrálna jednotka, váha, zásuvka pokladnice a tlačiareň sa dajú umiestniť v priestore pultu oddelene. Displeje obsluhy a zákaznícke displeje disponujú otočnými ramenami. Vďaka modularite K-Class Flex sa pritom technika takpovediac stráca v pozadí. Výhoda: Pracovníci môžu nerušene udržiavať očný kontakt so zákazníkom a bez prekážok siahnuť do pultového výkladu. Existujúce miesto je optimálne využité a potrebná technika neodvádza pozornosť od tovaru.

 

Softvérové služby z jednej ruky

Pre rozhodujúce osoby v obchode je softvér pre nový systém pokladní a váh podstatným kritériom. Bizerba sa stará o podniky vo všetkých otázkach, ktoré sa týkajú softvéru. Váhy a pokladne sú dostupné cez internet prostredníctvom takzvaného e-servisu, takže naši technici majú rýchlo prístup k systémom na diaľku a môžu odstrániť chyby.