Priemysel 4.0: Inteligentné riešenia pre väčší úspechov

Výroba sa stáva Smart Factory: Stroje a výrobky sú digitálne zosieťované a navzájom komunikujú. Na cloude sa zariadenia virtuálne zobrazujú a spájajú s digitálnymi systémami. Výrobu je možné riadiť prostredníctvom smartfónu alebo tabletu. Pomocou našich inteligentných riešení už dnes aktívne vytvárame Priemysel 4.0. Vytvorte voju vlastnú digitálnu cestu úspechu. Od inteligentne zosieťovaného dodávateľského reťazca až po inovatívne služby a obchodné modely.

Priemysel 4.0 v potravinárskom priemysle
Pripravené pre výzvy priemyslu 4.0!

Priemysel 4.0 – riešenia

 

Naše inovatívne výrobky Vás budú podporovať pri vytváraní vlastnej cesty úspechu s priemyslom 4.0. Profitujte za pomoci našich inteligentných riešení z pracovného toku a z toku dát v rámci dodávateľského reťazca, ktorý Vám poskytne vyšší rast:

 

  • Individualizujte vaše výrobky: Mass customization made easy.
  • Komunikácia Machine-to-Machine: Pre autonómne procesy a zosieťovanú výrobu, ktorá sa sama analyzuje.
  • Predictive Maintenance (predvídavá údržba): Optimalizované výrobné procesy vďaka zvýšenej dostupnosti zariadení.
Industry 4.0 - Smarter Production

Výrobky podľa želaní zákazníka

Mass customization

Výrobky osobne prispôsobené na mieru zákazníkov sú stále obľúbenejšie. Trend, ktorý pôsobí na výrobu.

 

S našimi inteligentne zosieťovanými hardvérovými a softvérovými riešeniami Vás podporíme pri tom, aby ste aj veľkosť výrobnej dávky 1 vyrobili flexibilne a efektívne.

 

Príklad etikiet: Naše plne automatizované označovacie systémy synchronizujú súbory dát v reálnom čase. Varianty výrobkov alebo nový dizajn etikiet sa umožňujú bez prestavovania. Výhoda pre Vás: optimálna flexibilita. Vyrábate individualizované výrobky bez signifikantného zvýšenia nákladov a s nízkymi nákladmi reagujete na nové trendy alebo zmeny na trhu.

Zosieťovaná výroba

Komunikácia Machine-to-Machine

Etiketa, ktorá samočinne riadi a kontroluje označovací systém. To sú iba dve možnosti, ktoré Vám poskytuje náš inovatívny systém Plug-In®-Label:

 

Kľúčom je kód na zadnej strane etikety. Jeho naskenovaním sa označovač autonómne nastaví na individuálny výrobok. Označovač okrem iného rozpozná formát obalu, oblasti tlače a maximálnu rýchlosť tlače a automaticky sa tak nastaví na spracovanie spotrebného materiálu. Až pri pozitívnom porovnaní údajov nastavenia sa spustí označovanie. Výsledok pre Vašu výrobu: redukované časy prípravy, optimálna transparentnosť a vysoká bezpečnosť výrobku - bez nákladného chybového etiketovania a spätných zvolávacích akcií.

 

Vaša ďalšia výhoda s inteligentným systémom Plug-In®-Label: Systém automaticky zaznamenáva spotrebu etikiet. Doplnený o systém správy skladu automaticky iniciuje objednávky. Zosieťované procesy, ktoré znižujú náklady Vášho vedenia skladu.

 

Pre náš inovatívny systém Plug-In®-Label vyhlásila spolková krajina Baden-Württemberg náš rodinný podnik v roku 2016 za víťaza ceny „100 miest pre Priemysel 4.0“.

Predvídavá údržba

Predictive Maintenance

Priemysel 4.0 Vám poskytuje nové možnosti aj v oblasti servisu. Pri Predictive Maintenance (PM) zaznamenávajú snímače Vašu výrobu v reálnom čase. Na základe týchto údajov sa na cloude vytvorí virtuálny obraz vášho zariadenia. Softvér zaznamenáva, ukladá a vyhodnocuje údaje digitalizovaných strojov v reálnom čase. Softvér včas rozpozná možné slabé miesta a samostatne ich nahlási. Servisný tím sa automaticky informuje a môže problém vyriešiť ešte pred výpadkom stroja.

 

S našim priemyselným softvérom BRAIN2 Safety_Service sme urobili prvý krok v smere k predvídavej údržbe (Predictive Maintenance). Jedenkrát integrovaný do skupiny Vašich zariadení a s live prehľadom máte neustále na očiach aktuálny stav a relevantné informácie o každom zariadení. Maximálna transparentnosť pre efektívne monitorovanie výroby.