Bizerba Plug-In®-Label systém

Na automobilovom trhu existujú medzičasom kľúče, ktoré ukladajú údaje špecifické pre príslušného vodiča. Len čo ten nastúpi do auta, sedadlá sa automaticky nastavia na vopred definované parametre. Podobným princípom sa riadi spoločnosť Bizerba pri systéme Plug-In®-Label na profesionálne a inteligentné riadenie označovania cenami a označovania tovaru.

Kód Plug-In-Label

Hneď ako vloží výrobca potravín etiketovací valček, zoskenuje označovač cenou kód na zadnej strane nosného pásu prostredníctvom kamerového systému a samostatne sa nastaví na príslušné použitie.

 

Kódované sú informácie o samotnej etikete a vopred stanovených parametroch, ktoré používateľ vyvolá zo zákazníckej databázy a uloží ich. Označovač takto spozná, aký materiál a formát je k dispozícii, kde sa nachádzajú oblasti tlače, o aký typ laku a lepidla ide, a s akou maximálnou rýchlosťou môže tlačiť.

 

Funkcia bola exkluzívne vyvinutá pre označovač cenou GLM-Ievo a etikety Bizerba »BRL 70« a »BRL 90«.

 

Momentálne je možná rýchlosť tlače 300 milimetrov za sekundu s výkonom 200 balení za minútu. Označovač samostatne dohliada na to, aby sa táto maximálna rýchlosť požívala iba pri termoetiketách, ktoré sú na tento ultra vysoký výkon dimenzované. Bezpečnostná kontrola zaručí pri každej šarži optimálne výsledky tlače pri čiarových kódoch a informačných textoch, bezchybnú čitateľnosť, a tým nižšiu mieru odmietnutia výrobkov zo strany obchodníkov.

 

Žiadne chybné etiketovanie

Prevádzky, ktoré vyrábajú pre rôzne krajiny alebo musia označiť mnoho rôznych výrobkov, majú úžitok z ďalšej funkcie na zabezpečenie kvality: Skôr ako sa začne etiketovanie, zabezpečí automatické porovnanie kódu Datamatrix a čísla PLU, že napríklad na výrobkoch skončia výlučne etikety v správnom jazyku krajiny. Ak sa kód a číslo PLU nezhodujú, zablokuje »GLM-Ievo« etiketovanie a zobrazí výstražné hlásenie. Až keď pracovník vymení valček alebo vyvolá správne PLU a všetky parametre sa zhodujú, začne stroj s automatickou konfiguráciou.

 

Garantuje vysoku kvalitu etikiet

V spoločnosti Bizerba garantuje individuálne kódovanie každého valčeka zákazníkovi, že ide o originálne etikety, a zabezpečuje tým väčšiu transparentnosť a bezpečnosť výroby. Pretože ako každý iný technický prístroj, aj stroj Bizerba pracuje najefektívnejšie so zhodnými spotrebnými materiálmi - napríklad čo sa týka rýchlosti tlače a samočistiaceho efektu, doby nastavenia, čitateľnosti textu a čiarových kódov a čo najmenšieho optrebovania náhradných dielov.