WS-Food: Štandard rozhrania pre potravinársky priemysel

Za pojmom Weihenstephan Standards (WS) sa ukrývajú rozhrania na zaznamenávanie údajov stroja. Štandard WS-Food predovšetkým zjednodušuje komunikáciu medzi výrobcom potravín, dodávateľom stroja a IT poskytovateľom.

WS-Food - jednoduchá výmena údajov

Výrobcovia môžu pripojiť všetky stroje cez jednotné rozhranie ku IT a realizovať nové IT projekty bez vysokých implementačných nákladov. Sú možné presné analýzy tovaru každého prístroja zapojeného do procesu, takže vedúci výroby môžu pohodlne optimalizovať efektivitu svojich výrobných procesov. Dobré dôvody pre Bizerbu staviť na tento štandard.

 

Komunikácia bez nedorozumení

Prístroje mnohých výrobcov strojov komunikujú cez ethernetové rozhrania s vlastným protokolom a vlastným vyhodnocovacím softvérom. Pre veľké potravinárske prevádzky s náročnými IT oddeleniami však často takéto izolované riešenia nepostačujú: Vzhľadom na množstvo prístrojov rôznych výrobcov podstupujete riziko, že sa implementačné náklady na zosúladenie spojovacích miest a analyzačných nástrojov vymknú spod kontroly.

 

Tu prichádzajú do hry Weihenstephaner Standards. Ak zákazník požaduje, aby prístroj zodpovedal špecifikácii WS-Food, vládne úplná jednoznačnosť, čo sa týka rozhrania k EDV. Fyzické spojovacie miesto, obsahové rozhranie, ako aj vyhodotenie údajov spolu s reportingom sú jednotne definované.

 

Spoločnosť, ktorá ich používa, nemusí investovať do individuálnych prispôsobení a šetrí cenný čas: Implementácia na základe WS-Food trvá v priemere iba jeden a pol mesiaca namiesto viac ako dvanástich mesiacov.

 

Štandardne vybavené s WS-Food: označovacie systémy Bizerba

V budúcnosti môže aj mäsopriemysel dosiahnuť vysoký štandard, ktorý je už dnes napríklad splnený pri zariadeniach na plnenie nápojov. Tam platí pre takmer každú verejnú súťaž požiadavka, že stroj musí vykazovať rozhranie podľa WS-Food. Bizerba začleňuje WS Food do mnohých prístrojov a dláždi tak cestu pre to, aby sa tento štandard etabloval aj v potravinárskom odvetví.