Inšpekčný systém Vision ThermoSecure L

Dokonalá optická inšpekcia obalov na jednoduchú integráciu na konci baliacej linky

ThermoSecure L kontroluje zvarové švy, etikety a údaje na vrchnej a spodnej strane obalov. Nezávislý inšpekčný prístroj rozpozná chybné balenia ešte pred kartónovaním a tieto vylúči. Pri odchýlkach vo výrobe sa zamestnanci ihneď varujú, aby mohli korigujúco zasiahnuť.
ThermoSecure L zabraňuje nákladným dodatočným prácam, reklamáciám a spätným stiahnutiam produktov kvôli chybným obalom. ThermoSecure L tým zaručuje, že sa do obchodu dostanú iba bezchybné obaly. Vďaka ukladaniu obrázkov produktov počas produkcie a generovaniu príslušných správ o výrobe prispieva inšpekčný systém k úplnej spätnej dosledovateľnosti produkcie. ThermoSecure L je kompatibilný s mnohými typmi produktov a je ho možné použiť na mnohé inšpekčné úlohy. Štandardne sa stroj dodáva s druhom krytia IP65.

Použitie

 • 100% kontrola znečistených zvarových švov
 • Chybné etikety alebo údaje sa rozpoznajú na akejkoľvek strane balenia

Zlatý klinec

 • Súčasná kontrola zvarového švu a označenia
 • Kontroluje sa, či sa pre produkt použil správny obal
 • Automatické vytriedenie produktov, ktoré nezodpovedajú požiadavkám
 • Modulárna konštrukcia umožňuje podľa inšpekčnej úlohy integráciu mnohých snímačov
 • Vhodný pre baliace linky s automatickou zmenou produktov
 • 30 rokov know-how v oblasti optických systémov
 • Dizajn podľa hygienických požiadaviek
 • Kompatibilný s rozsiahlou paletou výrobkov (tepelne tvarované alebo krycou fóliou zavarené tácky a hadicové vrecká, pričom oblasť zapečatenia môže byť úplne transparentná, čiastočne farebná alebo potlačená)
 • Softvér na spätnú dosledovateľnosť (ukladanie obrázkov s dátumom a časom správnych alebo nesprávnych produktov, počítadiel a protokolov produkcie, protokolov stroja)

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

 • Druh krytia IP66
 • Klimatizácia
 • Ďalšia kontrolná funkcia: Kontrola prítomnosti produktu v obale
 • Riadenie robota
 • Riadenie výroby prostredníctvom odosielania signálov
Zladené produkty