Poloautomatický plniaci systém Bizerba FSL-PRO M

Profesionálne plniace zariadenie FSL-PRO M pre podniky, v ktorých sú dôležitými vlastnosťami na gram presné váženie a bezpečné zabalenie aj horľavých, peniacich alebo dráždivých kvapalín, a tiež šetrné dávkovanie. Poloautomat spoľahlivo naplní Vašu už paletovanú nádobu. Pomocou váhy s viacerými rozdeleniami získate aj vo veľkých meracích rozsahoch presné výsledky váženia.

Profesionálne plniace zariadenie FSL-PRO M je koncipované pre podniky, ktoré plnia veľké množstvá. Rovnako vhodné sú kanistre, vedrá alebo sudy. Na účely jednoduchej manipulácie sa nádoby plnia a vážia stojac na palete. Vďaka voliteľnej, prídavnej funkcii Tara umožňuje zariadenie FSL-PRO M plnenie všetkých nádob s konštantne malým rozdelením od prvej až po poslednú nádobu. Redukujú sa nadmerné a nedostatočné naplnenia.
Pri použití s dvojitou váhou sa proces plnenia výrazne zrýchli pri rovnakej presnosti a kvalite: Na jednej váhe môžete paralelne plniť a vážiť a na druhej váhe uzatvárať a odvážať výrobky. Zariadenie FSL-PRO M je k dispozícii aj ako model do výbušného prostredia (Ex) pre zóny 1 a 2. Všetky naše modely do výbušného prostredia spĺňajú požiadavky smerníc ATEX.

Použitie

Pre podniky nasledujúcich odvetví:

 • farby a laky
 • chémia, petrochémia a farmaceutický priemysel
 • stavebné látky
 • potraviny

Zlatý klinec

 • Od poradenstva cez inštaláciu až po servis: všetko z jednej ruky
 • Všetky technické komponenty pochádzajú zo spoločnosti Bizerba Busch: váha, terminál a plniace zariadenie
 • Vysoko hodnotný stavebnicový systém pre výstavbu zariadení podľa špecifikácie zákazníka
 • Odpadá manipulácia s plnými nádobami
 • Ergonomické miesto plnenia
 • Monitorovanie ventilov miesta odberu s ventilmi
 • Elektrické prestavenie základnej výšky
 • Manuálne etiketovanie s premennými údajmi

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Priemysel 4.0: Inteligentné riešenia pre väčší úspechov

Priemysel 4.0: Inteligentné riešenia pre väčší úspechov

 

Profitujte za pomoci našich inteligentných riešení z pracovného toku a z toku dát v rámci dodávateľského reťazca, ktorý Vám poskytne vyšší rast.

Dozvedieť sa viac
 • Dvojitá váha
 • Valčekové dopravníky
 • Prípravok na zachytávanie kvapiek
 • Kryt na odsávanie plynu
 • Ventily striedavého plnenia
 • Uzatváracie systémy
 • Súčtová tara
 • Riadenie čerpadiel
Špecifikácie Fakty Detaily
Terminál iS50 Industrial Weighing Terminal Ručné riadenie možné
Ventily Ventil nad hladinu
 • A = s hadicovitým výstupom DN25, L=300 mm, prípojka produktu G 1 ¼“
 • B = s hadicovitým výstupom DN40, L=300 mm, prípojka produktu G 1 ¼“
 • D = bez hadicovitého výstupu DN25, prípojka produktu G 1 ¼“
 • E = bez hadicovitého výstupu DN50, prípojka produktu G 2“
 • F = ventil pre projekt
Ventil pod zátkou
 • A = s hadicovitým výstupom DN25, L=300 mm, prípojka produktu G 1 ¼“
 • B = s hadicovitým výstupom DN40, L=300 mm, prípojka produktu G 1 ¼“
 • F = ventil pre projekt
Ventil pod hladinu
 • A = s hadicovitým výstupom DN25, L=300 mm, prípojka produktu G 1 ¼“
 • B = s hadicovitým výstupom DN40, L=300 mm, prípojka produktu G 1 ¼“
 • C = s hadicovitým výstupom DN40, L=1 200 mm, prípojka produktu G 2“
 • F = ventil pre projekt
Váhový most
Plošinová váha
iL Professional 4000F/MP
Rozsah váhy / rozdelenie
 • Jednorozsahová: 600 kg, 200 g
 • Viacrozsahová: 600/1 500 kg, 200/500 g
 • Viacnásobné rozdelenie: 600/150 kg, 200/500 g
Paletová váha
iL Special 3000 U/MP
 • Jednorozsahová: 600 kg/200 g
 • Jednorozsahová: 1 500 kg/500 g
Nízkoplošinová váha
iL Special 4000 D/MP
 • Jednorozsahová: 600 kg/200 g
 • Jednorozsahová: 1 500 kg/500 g
 • Viacnásobné rozdelenie: 600/1500 kg, 200/500 g
EX Zóna EX 2 ATEX II 3 G
Zóna EX 1 ATEX II 2 G
Spôsob plnenia Nad hladinou
Pod hladinou
Pod zátkou
Nádoba Kanister
Vedro
Sud

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty