Naša spoločnosť píše dejiny: A to už vyše 150 rokov

Príbeh úspechu spoločnosti Bizerba začína pred 150 rokmi v bádensko-württembergskom meste Balingen. Až dodnes je zakladateľská rodina Krautových pevne spojená s mestom Balingen a spoločnosťou Bizerba, a to už v rámci piatej generácie. Medzičasom sa spoločnosť Bizerba stala celosvetovo pôsobiacou a v mnohých oblastiach vedúcou technologickou spoločnosťou na trhu, v ktorej sa dôležitosť pripisuje osvedčeným tradíciám a hodnotám, rovnako ako inováciám a novým nápadom.

 

Založenie vlastnej výroby etikiet

1983

Na zaistenie vysokej dostupnosti tlačiacich systémov je v meste Bochum založená výroba papiera a etikiet – Bizerba Papier- und Etikettenproduktion P+E.

Plne elektronická obchodná váha plochá ako placka

1985

V roku 1981 prezentovaná prvá plne elektronická obchodná váha CD 8600 prechádza vývojom a vzniká Bizerba Alphamatic.

Priemyselné presné váhy

1990

Priemyselný program Bizerba je doplnený o presné váhy pre spektrum aplikácií kontroly, klasifikovania, počítania a vytvárania receptúr.

Günter Kraut

1991/1992

K 125-ročnému jubileu spoločnosti uzrela svetlo sveta kompletne nová generácia produktov pre obchod, remeslo a priemysel. V sídle Balingen otvára konateľ Günter Kraut novú hlavnú administratívnu budovu.

Angažovanie za životné prostredie

1994/1995

Dôsledne a s orientáciou na zákazníka sa zavádza a podľa ekologického auditu ES certifikuje a registruje systém environmentálneho manažérstva.

Prvý ciachovateľný pokladničný terminál POS

1998

Prostredníctvom homogénnych maloobchodných systémov spoločnosť Bizerba úspešne zrealizovala splynutie svetov váh a pokladní a vytvorila prvý ciachovateľný pokladničný terminál POS. Nové váhy a pokladne SC z radu Bizerba System Class zaznamenávajú v roku 1998 nadšený ohlas na trhu.

Systémová váha so systémom Windows® CE

1999

Ako potvrdený systémový integrátor Microsoft® vyvíja uprednostňovaný poskytovateľ Bizerba prvú systémovú váhu so systémom Windows® CE.

Váhy integrované do nárezových strojov

2001

Servis Food-Service podľa hmotnosti: Spoločnosťou Bizerba vyvinutý nárezový stroj so zabudovanou váhou porcií umožňuje to, čo si niekoľko generácií predavačiek už dlho prialo.