Návrh na technickou změnu

Pokud máte jako dodavatel návrhy na optimalizaci výrobků, můžete to společnosti Bizerba sdělit. Použijte pro tento účel výhradně „návrh na technickou změnu“. U dotčených výrobků bude v případě pozitivního rozhodnutí společnosti Bizerba provedena trvalá změna.

Tento postup zajišťuje, že veškerá potřebná vylepšení výrobků budou v našem změnovém procesu od samého počátku zdokumentována. Na základě těchto údajů ověří příslušné vývojové oddělení dané skutečnosti. Po ověření skutečností, obdržíte příslušnou informaci.

 

Prosíme Vás o kompletní vyplnění návrhu na technickou změnu.

Vyplňte pro tento účel náš PDF formulář a zašlete jej na adresu einkauf-support@bizerba.com.