Chcete se stát součástí týmu společnosti Bizerba?

Chcete přispět k úspěchům firmy. Máte rádi zajímavé výzvy a chcete přispět k úspěchům společnosti, která podporuje technický a osobní rozvoj?

 

 

Nenašli jste vhodnou pozici a jste přesvědčeni, že dokážeme společně dosáhnout skvělých věcí? Pak neváhejte a pošlete nám Váš životopis a motivační dopis na e-mail hr@bizerba.cz

 

Zajímá Vás práce pro společnost Bizerba v zahraničí? Navštivte naše stránky international job offers

 

Těší nám, že chcete pracovat pro Bizerbu a děkujeme Vám za zaslání Vašeho životopisu. Prosím, vezměte na vědomí, že odesláním Vaší odpovědi na pracovní nabídku Bizerby poskytujete správci (tzn. Bizerbě) své osobní údaje za účelem, a po dobu realizace, výběrového řízení.

 

Po zaslání Vašeho životopisu na uvedenou pracovní pozici bude správce, společnost BIZERBA Czech & Slovakia s.r.o., se sídlem Čestlice, Obchodní 126, 251 01, IČ 49703510, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 22456, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, fotografii, pokud ji zašlete, či další osobní informace uvedené v profesním životopise), a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v nezbytné míře pro účely zpracování.

Osobní údaje uchazeče budou společností BIZERBA Czech & Slovakia s.r.o. zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení, nejdéle však po dobu 6 měsíců. Poté budou podléhat skartaci.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte podle zákona o ochraně osobních údajů právo:

• požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit

• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.