Management cejchování

Proces posouzení shody provádíme my jako certifikovaný výrobce. S prohlášením o shodě přes nás je tak při koupi váhy její maximální přesnost již úředně potvrzena. Pro periodické opakované cejchování váhy platí v každé zemi vlastní pravidla.

Servis Bizerba má kompletní přehled o Vašich cejchovacích cyklech a nabízí po celém světě odpovídající služby. Oslovte kvůli tomu Vašeho servisního technika.

On váhu připraví na cejchování a doprovodí na místě cejchovacího úředníka. Aby se Váš obchodní úspěch nezasekl v džungli byrokracie.

Rádi převezmeme i kontrolu a správu cejchování celého vašeho portfolia vah včetně vah od jiných výrobců.

Tak nás naleznete:

Česká republika

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o.

Obchodní 126

251 01 Čestlice


Tel.: +420 23 3379697

Fax: +420 23 3381573

E-mail: servis@bizerba.cz

 

Mezinárodní servisní kontakt