Stawianie czoła wyzwaniom

Wysoka jakość naszych produktów, usług oraz procesów jest rezultatem systematycznego, globalnego zarządzania jakością.

Bizerba Świadomość jakości

Oddziały firmy Bizerba posiadają certyfikaty przyznane zgodnie z normami międzynarodowymi - do nich zalicza się przykładowo norma ISO 9001:2015. Nasza organizacja skupiona wokół procesu służy jako wzorzec, a nasza produkcja zyskała miano skutecznej oraz elastycznej.

 

W myśl ciągłego procesu udoskonalania firma Bizerba przykłada szczególną uwagę do praktycznego aspektu zarządzania jakością. Stosowanie środków udoskonalających, analizy rynkowej oraz nowoczesnych metod rozwiązywania problemów oraz metod zarządzania jakością pozwala zagwarantować naszym klientom ciągły rozwój naszych produktów oraz udoskonalanie szerokiej palety usług. Ponadto dostosowaliśmy nasze struktury w koncernie do płaskiej hierarchii, jasnego zakresu odpowiedzialności oraz krótkiej i uproszczonej procedury podejmowania decyzji.

Certyfikowane kompetencje i jakość

Zróżnicowana procedura certyfikowania, autoryzacji oraz akredytacji poddawana regularnym kontrolom oraz aktualizacjom jest gwarancją najwyższych kompetencji w firmie Bizerba oraz wyróżnikiem na tle konkurencji.

 

 

 • System zarządzania jakością jest certyfikowany od 1992 roku zgodnie z normą ISO 9001; obecnie koncern posiada certyfikat ISO 9001:2015
 • System zarządzania środowiskowego jest certyfikowany od 1995 roku zgodnie z EMAS, a od lutego 2002 roku zgodnie z EN ISO - 14001
 • Certyfikowany system zarządzania ochroną pracowników zgodnie z międzynarodowym standardem OHSAS 18001
 • System zarządzania energią zgodnie z normą EN ISO - 50001 od 2014 roku
 • Laboratorium kalibracyjne akredytowane przez DAkkS dla nieautomatycznych wag elektromechanicznych zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025:2018 od 1996 roku
 • Laboratorium badawcze akredytowane przez DAkkS dla bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025:2018 od 1991 roku
 • Upoważnienie do przeprowadzania procedury oceny zgodności
 • dla wag nieautomatycznych zgodnie z dyrektywą 2014/31/UE
 • dla wag nieautomatycznych zgodnie z dyrektywą 2014/32/UE
 • dla kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2014/30/UE
 • dla granic napięcia zgodnie z dyrektywną 2014/35/UE (dyrektywa niskonapięciowa)
 • dla maszyn zgodnie z dyrektywą 2006/42/UE
 • dla urządzeń zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą przeciwwybuchową 2014/34/UE
 • Uznanie Underwriters Laboratories UL-Data-Accept-Programm dla UL60950-1 oraz UL508
 • Ciągłe zewnętrzne oraz wewnętrzne audyty jakościowe, środowiskowe, energetyczne oraz audyty bezpieczeństwa
 • Bieżące inspekcje produkcji oraz inspekcje pracy przeprowadzane przez klientów, urzędy oraz jednostki notyfikowane w kraju oraz zagranicą