Intensywny proces wymiany informacji, korzystna sieć wzajemnych kontaktów oraz zaangażowanie na rzecz innowacji

Profesjonalna współpraca z klientami, producentami oraz instytucjami badawczymi ma dla nas ogromne znaczenie. Dlatego angażujemy się w działalność licznych związków, organizacji oraz inicjatyw: