Dane rejestrowe i kontaktowe

 

Bizerba Polska Sp. z o.o.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba w Lublinie

Ul. Anny Walentynowicz 10

20-328 Lublin

 

Telefon: +48 81 531 86 80

Fax: +48 81 531 86 81

 

E-mail: bizerba@bizerbapolska.pl

Internet: www.bizerba.pl

 

 

Rejestr handlowy:

Sąd Rejonowy w Lublinie

XI Wydział Gospodarczy

Nr KRS 0000226378

Kapitał zakładowy 8.000.000

 

Numer identyfikacji podatkowej:

712-291-03-91

 

Zarząd:

Krzysztof Głuch – dyrektor zarządzający

 

Właściwość miejscowa sądu i stosowane prawo:

Właściwością miejscową sądu w zakresie dozwolonym przez prawo jest siedziba firmy Bizerba Polska Sp. z o.o.

 

Zasadniczo jak również prawnie wiążące jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:

webmaster@bizerba.com

 

Odpowiedzialność:

Pomimo szczegółowej i dokładnej kontroli nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość linków zewnętrznych. Za zawartość połączonych stron internetowych odpowiadają wyłącznie ich administratorzy.

 

Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane pozostają zastrzeżone dla Bizerba Polska Sp. z o.o., o ile nie zawarto innych umów w formie pisemnej.