Odpowiedzialność zobowiązuje

Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo rodzinne przywiązujemy ogromną wagę do kultury organizacyjnej oraz koncentrujemy się na takich wartościach jak: niezawodność, integracja, innowacyjność, orientacja na klienta, otwartość oraz przejrzystość.

Nasze poczucie odpowiedzialności ma źródło w naszym kodeksie postępowania. Kodeks postępowania firmy Bizerba składa się z wytycznych oraz oczekiwań firmy Bizerba jako pracodawcy i partnera handlowego.

Zachęcamy do zapoznania się z wartościami kluczowymi dla naszego przedsiębiorstwa. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do zastosowania kodeksu lub w przypadku naruszeń kodeksu postępowania jesteśmy do dyspozycji.

 

Osoba kontaktowa Zagadnienia polityka Compliance

 

Krzysztof Głuch

Krzysztof.gluch@bizerba.com