Zrównoważony rozwój

Prowadzenie skutecznej polityki proekologicznej jest jednym z najważniejszych celów koncernu Bizerba SE & Co. KG. W stosunkach wewnętrznych spółki polityka proekologiczna dotyczy wszystkich obszarów przedsiębiorstwa oraz pracowników, a w stosunkach zewnętrznych spółki polityka ta definiuje relacje z naszymi klientami oraz dostawcami jak również społeczną odpowiedzialność.

Zrównoważony rozwój + środowisko

Ochrona środowiska to zadanie zarówno dla kadry zarządzającego jak i dla pracowników
Ochrona środowiska to jedno z najistotniejszych zdań koncernu. Zarówno kadra zarządzająca jak i pracownicy wypełniają świadomie i odpowiedzialnie swoje codzienne, zawodowe obowiązki mając na względzie ochronę środowiska. Szkolenia oraz motywowanie pracowników do proekologicznej postawy w codziennej pracy jest jednym z głównych założeń polityki proekologicznej. Pełnomocnicy ds. ochrony środowiska są zapraszani raz w roku na posiedzenie zarządu dotyczące sprawozdania rocznego.

 

Ustawy, normy oraz przepisy
Bizerba zobowiązuje się przestrzegać wszystkich ustaw, norm oraz przepisów regulujących ochronę środowiska. Bizerba zabiega o wzorową współpracę z urzędami, instytucjami oraz specjalistami.

 

Zobowiązania względem klientów, pracowników oraz innych, zainteresowanych stron
Każdy klient firmy Bizerba powinien mieć pewność, że zakupiony produkt jest przyjazny dla środowiska. Zobowiązanie to łączy w sobie przeprowadzanie procesów w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

 

Bizerba regularnie informuje o aspektach ekologicznych zakupionych produktów takich jak obsługa, użytkowanie, zwrot, oraz utylizacja urządzeń. Koncern regularnie wyznacza nowe cele w zakresie ochrony środowiska oraz aktywnie uczestniczy w tworzeniu programu ekologicznego. Wiedza o działaniach proekologicznych pochodzi z rozpowszechniania i udostępniania pracownikom głównych założeń polityki proekologicznej. W związku z tym zobowiązujemy się do przygotowywania raportów z zarządzania środowiskowego podczas zwoływania spotkań firmowych.

 

Procesy oraz produkty przyjazne dla środowiska
Podczas projektowania oraz wprowadzania nowych procesów produkcyjnych poddajemy wnikliwej kontroli zarówno surowce jak i procedury postępowania. Podczas analizowania całego cyklu życia produktu pod uwagę bierzemy nie tylko aspekty ekonomiczne lecz również aspekty ekologiczne.

 

Celem systemu zarządzania środowiskowego jest ciągła poprawa ochrony środowiska w wymiarze firmowym. Środki organizacyjne i techniczne, łącznie ze specjalnie opracowanymi planami działania w razie sytuacji awaryjnych uwzględniają najnowocześniejszą technologię.

 

Dbałość o zasoby naturalne, redukcja odpadów oraz ograniczenie emisji
W fazie projektowania, produkcji oraz analizy kompletnej infrastruktury podejmujemy działania mające na celu ograniczenie zużycia energii, surowców oraz innych zasobów naturalnych. W obszarze naszych zainteresowań leży również możliwość wyszukiwania i zastosowania substytutów rzadkich surowców.

 

Odpady, materiały odpadowe, emisje, nadmierne natężenie hałasu, ścieki oraz inne zanieczyszczenia środowiska zostaną ograniczone do minimum.

Ochrona środowiska to zadanie zarówno dla kadry zarządzającego jak i dla pracowników
Ochrona środowiska to jedno z najistotniejszych zdań koncernu. Zarówno kadra zarządzająca jak i pracownicy wypełniają świadomie i odpowiedzialnie swoje codzienne, zawodowe obowiązki mając na względzie ochronę środowiska. Szkolenia oraz motywowanie pracowników do proekologicznej postawy w codziennej pracy jest jednym z głównych założeń polityki proekologicznej. Pełnomocnicy ds. ochrony środowiska są zapraszani raz w roku na posiedzenie zarządu dotyczące sprawozdania rocznego.

 

Ustawy, normy oraz przepisy
Bizerba zobowiązuje się przestrzegać wszystkich ustaw, norm oraz przepisów regulujących ochronę środowiska. Bizerba zabiega o wzorową współpracę z urzędami, instytucjami oraz specjalistami.

 

Zobowiązania względem klientów, pracowników oraz innych, zainteresowanych stron
Każdy klient firmy Bizerba powinien mieć pewność, że zakupiony produkt jest przyjazny dla środowiska. Zobowiązanie to łączy w sobie przeprowadzanie procesów w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

 

Bizerba regularnie informuje o aspektach ekologicznych zakupionych produktów takich jak obsługa, użytkowanie, zwrot, oraz utylizacja urządzeń. Koncern regularnie wyznacza nowe cele w zakresie ochrony środowiska oraz aktywnie uczestniczy w tworzeniu programu ekologicznego. Wiedza o działaniach proekologicznych pochodzi z rozpowszechniania i udostępniania pracownikom głównych założeń polityki proekologicznej. W związku z tym zobowiązujemy się do przygotowywania raportów z zarządzania środowiskowego podczas zwoływania spotkań firmowych.

 

Procesy oraz produkty przyjazne dla środowiska
Podczas projektowania oraz wprowadzania nowych procesów produkcyjnych poddajemy wnikliwej kontroli zarówno surowce jak i procedury postępowania. Podczas analizowania całego cyklu życia produktu pod uwagę bierzemy nie tylko aspekty ekonomiczne lecz również aspekty ekologiczne.

 

Celem systemu zarządzania środowiskowego jest ciągła poprawa ochrony środowiska w wymiarze firmowym. Środki organizacyjne i techniczne, łącznie ze specjalnie opracowanymi planami działania w razie sytuacji awaryjnych uwzględniają najnowocześniejszą technologię.

 

Dbałość o zasoby naturalne, redukcja odpadów oraz ograniczenie emisji
W fazie projektowania, produkcji oraz analizy kompletnej infrastruktury podejmujemy działania mające na celu ograniczenie zużycia energii, surowców oraz innych zasobów naturalnych. W obszarze naszych zainteresowań leży również możliwość wyszukiwania i zastosowania substytutów rzadkich surowców.

 

Odpady, materiały odpadowe, emisje, nadmierne natężenie hałasu, ścieki oraz inne zanieczyszczenia środowiska zostaną ograniczone do minimum.