Ocena zgodności

Procedura oceny zgodności jest przeprowadzana przez nas, jako producenta. Wraz z deklaracją zgodności wydawaną przez nas przy zakupie wagi otrzymujecie Państwo gwarancję najwyższej precyzji wag potwierdzonej urzędowo. Także w przypadku legalizacji ponownej w ustalonych odstępach czasu nasi serwisanci posiadają wgląd do zasad obowiązujących w danym kraju oraz służą wsparciem.

Bizerba - Instalacja - Ocena zgodności

Dane kontaktowe:

Polska

Bizerba Polska Sp. z o.o.

Ul. Anny Walentynowicz 10

20-328 Lublin


Tel.: +48 81 524-6323

Fax: +48 81 531-8681

E-mail: serwis@bizerbapolska.pl

 

Międzynarodowy kontakt serwisowy