Pierwsze wprowadzenie

Wprowadzamy Państwa w tajniki obsługi naszych urządzeń, uczulamy na istniejące ryzyka oraz demonstrujemy funkcje dot. bezpieczeństwa. Wprowadzenie w tajniki obsługi konkretnego urządzenia ma na celu przede wszystkim długofalowe przekazywanie przyszłemu personelowi wskazówek oraz ostrzeżeń.

Dane kontaktowe:

Polska

Bizerba Polska Sp. z o.o.

Ul. Anny Walentynowicz 10

20-328 Lublin


Tel.: +48 81 524-6323

Fax: +48 81 531-8681

E-mail: serwis@bizerbapolska.pl

 

Międzynarodowy kontakt serwisowy