Zgodnie z ISO

Jeżeli wagi pełnią rolę środków kontrolnych w produkcji lub w badaniach, powinny wykazywać się najwyższą dokładnością. Zasada ta obowiązuje zarówno wagi precyzyjne oraz wagi analizujące jak również wagi przewidziane do dużego obciążenia. W związku z tym potrzebna jest regularna kalibracja. Przy tym należy sprawdzić, czy waga przestrzega wyznaczonych wartości. Jeżeli waga pomyślnie przechodzi testy, przedsiębiorstwo otrzymuje certyfikat zgodności z normą ISO 9000:2008, który stanowi dokumentację pomiarów.

Dane kontaktowe:

Polska

Bizerba Polska Sp. z o.o.

Ul. Anny Walentynowicz 10

20-328 Lublin


Tel.: +48 81 524-6323

Fax: +48 81 531-8681

E-mail: serwis@bizerbapolska.pl

 

Międzynarodowy kontakt serwisowy