Legalizacja

Procedura oceny zgodności jest przeprowadzana przez nas, jako producenta. Wraz z deklaracją zgodności wydawaną przez nas przy zakupie nowej wagi otrzymujecie Państwo gwarancję najwyższej precyzji potwierdzonej urzędowo. W przypadku okresowej legalizacji ponownej wagi obowiązują zasady odpowiednie dla każdego kraju.

Firma Bizerba posiada kompletny przegląd cykli legalizacyjnych, jak również informacje na temat obowiązujących przepisów w danym kraju. Prosimy o kontakt z serwisantem firmy Bizerba.

Przeprowadzamy legalizację ponowną zgodnie z wymogami prawnymi oraz przekazujemy odpowiednie komunikaty do urzędów.

Dane kontaktowe:

Polska

Bizerba Polska Sp. z o.o.

Ul. Anny Walentynowicz 10

20-328 Lublin


Tel.: +48 81 524-6323

Fax: +48 81 531-8681

E-mail: serwis@bizerbapolska.pl

 

Międzynarodowy kontakt serwisowy