Usługi Wymagania z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego

Kontrole zgodności zgodnie z dyrektywą maszynową oraz dyrektywą niskonapięciową UE (dla znaku CE) jak również zgodnie z niemiecką ustawą o bezpieczeństwie urządzeń są przeprowadzane na następujących grupach urządzeń

  • Elektryczne urządzenia pomiarowe, przyrządy sterownicze, przyrządy regulujące oraz sprzęt laboratoryjny
  • Urządzenia techniki informatycznej/urządzenia biurowe
  • Urządzenia elektroniczne zasilane sieciowo oraz ich wyposażenie do użytku własnego
  • Maszyny oraz odpowiednie jednostki sterujące

 

W przypadku stopnia ochrony obudowy dysponujemy odpowiednimi aparaturami badawczymi, co umożliwia przeprowadzanie kontroli zgodnie z DIN EN 60529 (brak akredytowanej kontroli).

 

Nasza akredytacja odnosi się do następujących norm

Dyrektywa maszynowa

DIN EN 60204-1 Bezpieczeństwo maszyn: wyposażenie elektryczne
maszyn, część 1: Ustalenie ogólne

Dyrektywa niskonapięciowa

DIN EN 60950-1 Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej
DIN EN 61010-1 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznych urządzeń pomiarowych,
przyrządów sterowniczych, przyrządów regulujących oraz sprzętu laboratoryjnego
część 1: Wymagania ogólne
DIN EN 60335-1 Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych przewidzianych do użytku własnego
oraz do celów podobnych
cześć 1: Wymagania ogólne
DIN EN 60335-2-64 Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych do użytku własnego
oraz do celów podobnych
cześć 2: Wymagania szczególne dotyczące elektrycznych
robotów kuchennych przeznaczonych do celów przemysłowych

Stopień ochrony obudowy IP-Code

DIN EN 60529 W przypadku stopnia ochrony obudowy dysponujemy odpowiednimi aparaturami badawczymi, co umożliwia przeprowadzanie kontroli zgodnie z DIN EN 60529 (brak akredytowanej kontroli).

IP 1X do 6X (ochrona przed ciałami obcymi i kurzem)
IP X1 do X9 (ochrona przed wodą)

Client Test Data Program

Laboratorium kontrolne Bizerba jest uznawane od 1997 przez amerykański urząd dopuszczający w ramach „Client Test Data Program“.

 

Obsługa klienta w przypadku dopuszczeń na rynek północnoamerykański

  • Informacje ogólne dotyczące przyjęcia na rynek północnoamerykański.
  • Kontrole zgodnie z przepisami północnoamerykańskimi UL 60950
  • Indywidualne doradztwo klienta

Kategorie

  • Wagi elektryczne (TUTT)
  • Urządzenia biurowe oraz wyposażenie informatyczne (QAOT)
  • Urządzenia techniki informacyjnej (NWGQ)