Usługi z zakresu EMC

Kontrole (odporność na zakłócenia oraz interferencja elektromagnetyczna) zgodnie z

 

  • europejskimi normami zharmonizowanymi EN (kontrole zgodności dla znaku CE)
  • pozostałymi krajowymi oraz międzynarodowymi normami oraz przepisami, np. IEC, CISPR, NAMUR, OIML
  • wymaganiami dopasowanymi do indywidualnych potrzeb klienta

Kontrole zgodności przeprowadzamy głównie na następujących grupach produktowych

 

  • aparatura pomiarowa, sterownicza oraz regulująca do zastosowania przemysłowego oraz gospodarczego
  • urządzenia EDP oraz inne urządzenia techniki informacyjnej (ITE)
  • elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego, elektronarzędzia obsługiwane ręcznie oraz podobne urządzenia elektryczne

 

Nasza akredytacja odnosi się do następujących norm

Odporność na zakłócenia

DIN EN 61000-6-1 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
część 6-1: Norma techniczna; odporność na zakłócenia w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych
DIN EN 61000-6-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
część 6-2: Norma techniczna; odporność na zakłócenia w środowiskach przemysłowych
DIN EN 55014-2 Kompatybilność elektromagnetyczna Wymagania
dotyczące sprzętu gospodarstwa domowego, elektronarzędzi oraz podobnych urządzeń elektrycznych
DIN EN 55024 Urządzenia techniki informatycznej właściwości
odporności na zakłócenia – Wartości graniczne oraz procedury kontrolne
DIN EN 61326 Elektryczne urządzenia pomiarowe, przyrządy sterownicze, przyrządy regulujące oraz sprzęt laboratoryjny - Wymagania EMC

Interferencja elektromagnetyczna

DIN EN 61000-6-3 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
część 6-3: Normy techniczne; Norma techniczna; interferencja elektromagnetyczna; środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione
DIN EN 61000-6-4 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Norma techniczna interferencja elektromagnetyczna
część 2: środowisko przemysłowe
DIN EN 55011 Przemysłowe, gospodarcze oraz medyczne
urządzenia o wysokiej częstotliwości (urządzenia ISM) zakłócenia radioelektryczne - wartości graniczne oraz procedury kontrolne
DIN EN 55014-1 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Wymagania dotyczące sprzętu gospodarstwa domowego, elektronarzędzi
oraz podobnych urządzeń elektrycznych
DIN EN 55032 Kompatybilność elektromagnetyczna sprzętów i urządzeń
Wymagania emisji
DIN EN 61000-3-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
część 3-2: Wartości graniczne - wartości graniczne dla drgań harmonicznych wyższych
(urządzenia-prąd zasilający <= 16 A na przewód)
DIN EN 61000-3-3 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
część 3-3: Wartości graniczne, ograniczenia w zmianach
napięcia, skoki napięcia oraz migotania
w powszechnych niskonapięciowych sieciach zaopatrzenia
dla urządzeń z prądem nominalnym <= 16 A na przewód, który nie podlega żadnym warunkowym podłączeniom