Gwarancja pełnego zaufania

Laboratorium badawcze Bizerba jest niezależnie funkcjonującym podmiotem w przedsiębiorstwie Bizerba już od 1991. Akredytacja zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025 wydana przez niemiecką jednostkę akredytującą GmbH (DAkkS). Laboratorium badawcze przeprowadza kontrole z uwzględnieniem krajowych jak i międzynarodowych norm oraz wytycznych.

Laboratoria badawcze

W zakres kompetencji laboratorium badawczego wchodzą zarówno kontrole z obszaru bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE, bezpieczeństwa maszyn zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE jak również kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) zgodnie z dyrektywą EMC 2014/30/EU. To umożliwia laboratoriom badawczym przeprowadzanie zarówno normatywnych kontroli, jak również tworzenie uznanych raportów kontroli oraz orzeczeń zgodności o przestrzeganiu zgodności CE oraz bezpieczeństwa urządzeń.

 

Sprzęt w całości zostanie wykorzystany do kontroli oraz pomiarów związanych z rozwojem danego produktu. W związku z tym laboratorium badawcze funkcjonuje od dłuższego czasu jako niezależny usługodawca w zakresie przeprowadzania kontroli produktów innych przedsiębiorstw.