Smart contracts (elastyczne umowy serwisowe)

Umowy serwisowe typu smart to doskonała równowaga między indywidualnym podejściem do klienta, jakością oraz dodatnim rachunkiem ekonomicznym, co przekłada się na większą elastyczność.

Smart contracts - większa elastyczność dla Twoich inwestycji

Zalety umów serwisowych typu smart

 

Otwarty model technologii

W przypadku umów serwisowych typu smart można dowolnie wybrać najnowszą technologię urządzenia lub technikę Retail. Odpowiednio do Twojej branży oraz indywidualnych potrzeb. Dodatkowo firma Bizerba przejmuje serwisowanie urządzeń. Za wybraną usługę obowiązuje stała kwota.

 

Technologia etykietowania w centrum zainteresowania

Także w tym przypadku oferujemy najnowocześniejszą technologię dopasowaną do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo dostarczamy etykiety w najlepszej jakości oraz przejmujemy naprawy serwisowe. Płatności podlega jedynie indywidualnie określony wolumen etykiet (Pay per Use).

 

Większa dowolność

Umowy serwisowe typu smart to swoboda finansowa, która umożliwia reagowanie na zmiany rynkowe lub pozyskiwanie nowych rynków zbytu. Istnieje również możliwość dostosowania Państwa produkcji do najnowszych wymogów technicznych. Ryzyko przedsięwzięcia inwestycyjnego jest ograniczone do minimum: płatność za świadczone usługi następuje tylko przez zdefiniowany okres czasu.

Bez względu na zakres umowy serwisowej typu smart: za każdym razem oferujemy najnowsze rozwiązania technologiczne i najnowsze funkcje. Jedna, z góry określona osoba kontaktowa jest gwarancją sprawnego przebiegu procesów. Jesteśmy partnerem godnym zaufania. Pozostaw nam sprawy serwisowe i skoncentruj się na najważniejszym - na swoich klientach.

 

Przejrzysty kosztorys

Oferowane rozwiązania dla umów serwisowych typu smart uwzględniają koszt cyklu życia urządzenia. Takie rozwiązanie sprawia, że można dokładnie zaplanować wydatki. Zakres planowania wydatków można określić w indywidualnej umowie serwisowej typu smart.

 

Optymalne zarządzanie

Umowa serwisowa typu smart wykazuje dodatni współczynnik Całkowitej Efektywności Wyposażenia (OEE).