Wielofunkcyjne systemy inspekcji do większego bezpieczeństwa żywności

Niemcy są wiodącym krajem w kwestii bezpieczeństwa żywności. Od wielu lat producenci zapewniają skuteczne zarządzanie jakością zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Kontrola produktów spożywczych pod kątem obecności ciał obcych

Zdaniem ekspertów do dziesięciu procent opakowań produktów świeżych (Fresh Food) nie spełnia wszystkich wymagań w kwestii jakości, co według ekspertów oznacza z reguły uszkodzenia opakowania i wady funkcjonalne. Do tego typu błędów zalicza się zagięte etykiety, pofalowaną folię opakowania lub poodklejane końcówki etykiet.

Irytująca sytuacja dla detalistów: Zawartość takiego opakowania jest równie świeża jak w przypadku bezbłędnie opakowanych produktów, jednak klienci niechętnie sięgają po te towary i zostawiają je w zamrażalce. W takiej sytuacji nowoczesne systemy kontroli rentgenowskiej oraz systemy z wykorzystaniem kamer prezentują cały wachlarz swoich zalet.

 

Kontrola etykiet: System inspekcji Bizerba-Vision-System z wykorzystaniem kamery

Firma Bizerba dysponuje wieloletnim doświadczeniem w obszarze systemów inspekcji i oprócz klasycznych detektorów metali oferuje również skanery rentgenowskie oraz systemy kamer. System inspekcji towarów (BVS) to system kontrolny z wykorzystaniem kamery, który powstał z myślą o producentach artykułów spożywczych. System umożliwia

  • przeprowadzenie automatycznej kontroli zgrzewu,
  • rozpoznanie nieszczelnych opakowań oraz zanieczyszczeń,
  • kontrolę poprawnego umiejscowienia etykiety, kodów kreskowych oraz daty przydatności do spożycia
  • oraz kontrolę prawidłowego rozmieszczenia wskazówek na etykietach za pomocą automatycznej funkcji rozpoznania tekstu.

Jednak największe znaczenie dla producenta ma rozpoznanie nieprawidłowych wskazówek. Wiele produktów różni się od siebie jedynie drobnym szczegółem, np. rodzajem marynaty. Jeżeli w trakcie produkcji dojdzie do pomyłki, może to mieć negatywne skutki w szczególności dla alergików. Nieprawidłowo oznaczone produkty zostaną natychmiast rozpoznane przez system BVS oraz wydzielone z procesu produkcji za pomocą pushera.

 

Skaner rentgenowski do pełnej przejrzystości: niezawodne rozpoznanie elementów szklanych, z tworzywa sztucznego oraz kamieni

Detektor metali jest powszechnie wykorzystywanym urządzeniem w procesie zarządzania jakością. Codziennie należy dokładać wszelkich starań, aby uniknąć najgorszego scenariusza: klient końcowy znajduje ciało obce w artykułach spożywczych. Jednakże wydajność powszechnie stosowanych detektorów często ma swoje ograniczenia - dla przykładu w momencie gdy urządzenie ma zidentyfikować metalowe ciała obce w puszkach aluminiowych lub inne niemetalowe ciała obce. Skaner rentgenowski XRE umożliwia producentowi detekcję tworzyw sztucznych, drewna oraz szkła w produktach.

 

Główne założenie systemu jest proste: lampa rentgenowska zostanie zamontowana pod przenośnikiem taśmowym. Promieniowanie jest bezpośrednio skierowane na produkt i jest w różnym stopniu absorbowane przez poszczególne komponenty produktu. Nad taśmą transportową znajduje się jednostka detekcyjna o wysokiej rozdzielczości, która zamienia przechodzące promieniowanie na sygnał elektryczny. Za pomocą oprogramowania do tworzenia wizualizacji powstaje w ten sposób rentgenowski obraz cyfrowy. Dozwolone metalowe ciała obce - takie jak klipsy aluminiowe na końcach parówek nie zostaną uwzględnione w procesie detekcji.

 

W przeciwieństwie do tradycyjnych detektorów metali skaner rentgenowski XRE umożliwia również rozpoznanie elementów szklanych, ceramicznych oraz kamieni. Dodatkowo istnieje możliwość identyfikacji wszystkich elementów, które ze względu na swoją szczelność, skład chemiczny lub wymiary inaczej absorbują promieniowanie rentgenowskie niż otaczający produkt.

 

Urządzenie osiąga wydajność rzędu 600 opakowań na minutę, rozpoznaje przy tym rysy oraz pęcherzyki powietrza oraz przeprowadza kontrolę pełności. To sprawia, że rozpoznanie np. kompletność kartonu z kubeczkami z jogurtem następuje szybko i efektywnie.

Wytyczne dotyczące higieny: BRC, IFS, EHEDG oraz HACCP

Higiena odgrywa kluczową rolę

Już w fazie projektowania nowych urządzeń firma Bizerba bierze pod uwagę wytyczne dotyczące higieny. W rezultacie producenci artykułów spożywczych są świadomi faktu, iż wszystkie międzynarodowe świadectwa i certyfikaty coraz częściej zyskują na znaczeniu gdy chodzi o produkty będące w stałej ofercie w danej placówce handlowej - do tych certyfikatów zalicza się między innymi Standard Bezpieczeństwa Żywności (IFS) lub wytyczne Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów (BRC).

Ponadto kierujemy się zasadami opracowanymi przez »Europejskie Stowarzyszenie Inżynierów, Projektantów i Konstruktorów« (EHEDG), tworzące zespół działający jako konsorcjum, składające się z przedstawicieli: producentów maszyn i urządzeń, przemysłu spożywczego, instytutów badawczych oraz instytucji publicznych ochrony zdrowia z siedzibą w Frankfurcie nad Menem. Niezależne konsorcjum EHEDG opracowało przewodniki dotyczące higienicznych standardów w produkcji urządzeń oraz podzespołów wykorzystywanych w produkcji artykułów spożywczych.

Urządzenia firmy Bizerba odpowiadają wytycznym zawartym w systemie Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP), który zapewnia bezpieczeństwo żywności i ochronę konsumentów. Zgodnie z pakietem higienicznym Unii Europejskiej z 2006 na rynek europejski można wprowadzać tylko te produkty, które spełniają wytyczne HACCP. Przedsiębiorstwa produkcyjne są zobowiązane do analizy wszystkich sytuacji zagrażających bezpieczeństwu żywności oraz do monitorowania krytycznych punktów kontrolnych. Wizualny system inspekcji towarów jest pomocy podczas precyzyjnego tworzenia dokumentacji, którą w następstwie można wykorzystać w procesach weryfikacyjnych.