Integracja bezpieczeństwa żywności: Systemy inspekcji marki Bizerba

Bezpieczeństwo żywności w przemyśle spożywczym to niezwykle ważny temat. Tylko w samej Europie dochodzi rocznie do prawie 3.000 zwrotów produktów, które są spowodowane przez zanieczyszczenia lub nieprawidłowo oznakowany towar.

W przypadku producentów artykułów spożywczych tego rodzaju zwroty są bardzo kosztowne i czasochłonne - i nie chodzi tutaj tylko o koszty czysto logistyczne: producenci muszą na nowo odzyskać zaufanie konsumentów i mozolnie odbudować mocno nadszarpnięty wizerunek firmy. Systemy inspekcji to idealne rozwiązanie dla producentów artykułów spożywczych, które stanowi wsparcie w utrzymaniu wysokiej jakości produkowanych towarów. Kontrolę bezpieczeństwa żywności można automatycznie zintegrować z łańcuchem logistycznym. Cyfrowe, połączone rozwiązania umożliwiają bezpieczne zarządzanie jakością oraz jednocześnie są narzędziem do monitorowania zanieczyszczonych produktów spożywczych. Celem jest bezpieczny, higienicznie opakowany produkt, oznakowany przejrzystą, czytelną etykietą z prawidłowymi informacjami. Producenci mogą kontrolować produkty zgodnie z przyjętymi wytycznymi. Wdrażanie i przestrzeganie przepisów prawnych jak również krajowych i międzynarodowych standardów takich jak HACCP, IFS oraz BRC nie stanowi problemu.

Obecność zanieczyszczeń metalowych, szklanych, ceramicznych lub tworzyw sztucznych w produktach spożywczych? Nieszczelny zgrzew, nieprawidłowo umiejscowiona etykieta, brakujące dane na etykiecie? Do dyspozycji klienta jest szereg odpowiednich technologii inspekcji do przeprowadzania różnych kontroli.

Wykrywacz metali rozpoznaje obecność ciał obcych w produktach z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego. Technika wykrywania metali jest zasadna w przypadku, gdy zanieczyszczenia innymi materiałami można wyeliminować z linii produkcyjnej.

Detektory metali

System inspekcji rentgenowskiej rozpoznaje ciało obce w produkcie z wykorzystaniem komórek elektromagnetycznych. Różnica w gęstości pomiędzy ciałem obcym a produktem jest decydująca do szybkiego rozpoznania zanieczyszczenia. Jeżeli w zakładzie produkcyjnym oprócz metalowych ciał obcych pojawią się zanieczyszczenia z tworzyw sztucznych, szkła, ceramiki, kamieni, system rentgenowski jest odpowiednim rozwiązaniem.

 

Rentgenowskie systemy inspekcji towarów

W zależności od potrzeb kamery wizyjne kontrolują produkty według zdefiniowanych cech jakości. Zgrzew jest kontrolowany pod kątem zanieczyszczeń, a opakowania pod kątem błędnych etykiet. Samodostosowujące się oprogramowanie analizuje zdjęcia z kamer wizyjnych. Idealne rozwiązanie do kontroli etykiety oraz braków widocznych na pierwszy rzut oka.

 

Systemy inspekcji wizyjnej