Zarządzanie jakością oraz ochrona przed kradzieżą dzięki wielofunkcyjnym etykietom

W dzisiejszych czasach etykiety zachwycają nie tylko swoją szatą graficzną, lecz także możliwością ich wykorzystania w procesach zarządzania jakością oraz jako ochronę przed kradzieżą. Dla łańcucha dostaw oznacza to zmniejszenie nielegalnego procederu przepakowywania towarów, a dla handlu oznacza to zmniejszoną liczbę kradzieży sklepowych. Wielofunkcyjne etykiety marki Bizerba spełniają te oczekiwania.

Wielofunkcyjne etykiety zaprojektowane do wykorzystania w handlu, rzemiośle, przemyśle oraz logistyce

Etykiety bezpieczeństwa Security Label: Ochrona marki oraz ochrona przez podrabianiem produktów markowych

Celem ochrony marki przed działaniem niezgodnym z prawem firma Bizerba zaprojektowała zabezpieczony przed fałszerstwem, oryginalny hologram, zwany »Etykietą TE«. Skrót TE oznacza »tamper evident«, czyli etykietę z zabezpieczeniem gwarancyjnym, którego nie można usunąć nie pozostawiając widocznych śladów manipulacji na powierzchni etykiety.

 

Papier syntetyczny składa się z wielowarstwowej supercienkiej powłoki. Powstający związek rozpada się podczas usuwania, ponieważ w fazie produkcji laminatu firma Bizerba w zakładzie produkcji etykiet w Bochum wykorzystuje bardzo silny klej. Do użytkowników etykiet TE zaliczają się międzynarodowi producenci artykułów spożywczych o najwyższej jakości, od argentyńskiej wołowiny do słodyczy marki premium. Etykiety TE służą również do skutecznego zabezpieczenia takich towarów jak: płyty CD, perfumy oraz urządzenia techniczne.

 

Etykiety antykradzieżowe RF: Ochrona przed kradzieżą wyrobów alkoholowych w handlu

Drogie wina oraz alkohole mocne należą do produktów o najwyższym współczynniku kradzieży w handlu artykułami spożywczymi. Firma Bizerba oferuje alternatywne rozwiązanie do przechowywania alkoholu pod kluczem w szklanych gablotach lub zabezpieczania towaru klipsem butelkowym: elektroniczna etykieta antykradzieżowa RF. Jeżeli klient opuści sklep bez zdjęcia zabezpieczenia przy kasie, wyzwala się sygnał alarmowy. To rozwiązanie coraz częściej znajduje zastosowanie w handlu artykułami spożywczymi, także do zabezpieczenia wyrobów mięsnych o wysokiej jakości lub dużych opakowań.

 

Podczas produkcji transponder RF (Radio Frequency) zostanie naniesiony pod etykietę dekoracyjną co sprawi, że będzie prawie niewidoczny. Producenci nanoszą etykiety w znany już sobie sposób bez konieczności zmiany produkcji lub przeszkolenia personelu.