Αίτημα για τεχνική τροποποίηση

Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν στη Bizerba προτάσεις για τη βελτίωση των προϊόντων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά την "αίτηση για τεχνική τροποποίηση". Μετά από μια θετική απόφαση, θα πραγματοποιείται στα εν λόγω προϊόντα μια μόνιμη τροποποίηση.

Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι θα τεκμηριώνουμε όλες τις απαραίτητες βελτιώσεις στα προϊόντα στη διαδικασία τροποποίησης από την αρχή. Το τμήμα Ανάπτυξης εξετάζει την υπόθεση βάσει αυτών των δεδομένων. Μετά τον έλεγχο όλων των δεδομένων και των στοιχείων ενημερώνεστε σχετικά.

 

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να συμπληρώνετε σωστά την αίτηση για τεχνική τροποποίηση.

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το έντυπο PDF και στείλτε το στη διεύθυνση einkauf-support@bizerba.com.